Plethora te plaira-t-il ?

Plethora te plaira-t-il ?